Miten Vanhapoika analysoi yhtiöitä?

Ensimmäisessä kirjoituksessa kerroin, että perustan omat sijoituspäätökseni omaan analyysiini. Ajattelin tässä nyt lyhyesti kertoa, miten alan analysoimaan potentiaalista sijoituskohdetta. 

Analyysini koostuu neljästä eri osasta: (todellisuudessa vaiheet ovat varmasti päälekkäisiä)

1. Yhtiön liiketoiminta 
2. Yhtiön ja toimialan strateginen analyysi
3. Tilinpäätösanalyysi 
4. Arvonmääritys

Kun mietin, kannattaisiko yhtiöön sijoittaa, haluan ensimmäisenä ymmärtää yhtiön liiketoiminnan. Pyrin selvittämään aivan ensimmäisenä, mitä yritys tekee? Ketkä ovat sen asiakkaat ja kilpailijat? Mitä se tekee paremmin kuin kilpailijansa eli mihin sen kilpailuetu perustuu? Mikä on sen arvoketjuasema?... Ensimmäinen vaihe on tärkeä, sillä se on pohja muille analyysin vaiheille. Tätä vaihettahan ne monet menestyneet sijoittajatkin painottavat.

Toiseksi pyrin pohtimaan yrityksen strategiaa ja kehitystä sekä toimialan dynamiikkaa. Kiinnitän huomiota erityisesti tulevaisuuden näkymiin ja toimialarakenteeseen (riippuen hieman, millaisesta yrityksestä on kyse). Strateginen analyysi auttaa ymmärtämään toimialarakenteita ja yrityksen asemoitumista toimialalla.

Kolmas analyysi vaihe on menneen taloudellisen kehityksen tarkastelu eli tilinpäätösanalyysi. Laadin oikaistut tuloslaskelmat ja taseet ja lasken tunnuslukuja niiden pohjalta. Erityisen suurta huomiota kiinnitän kannattavuuteen ja vakavaraisuuteen. Huolellisella tilinpäätösanalyysillä voi välttää kaikista pahimmat sijoitusvirheet.

Viimeinen vaihe on sitte itse yhtiön arvonmääritys. Edelliset analyysivaiheet luovat perustan arvonmääritykselle. Laadin ennusteen yrityksen liikevaihdolle ja kannattavuudelle muutamaksi vuodeksi eteenpäin, minkä jälkeen lasken yrityksen arvon käyttäen pääasiassa arvostuskertoimia, osinkoa ja joskus lisäarvo-/ kassavirtamallia. Arvonmääritysmenetelmä riippuu täysin yrityksestä. Arvonmääritykseen sisällytän myös herkkyyysanalyysiä, jonka perusteella määritän yhtiölle sellaisen hintahaarukan, jolla olen sitä itse valmis ostamaan.

Tulevissa teksteissä avaan hieman tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin kuvailemiani analyysivaiheita. Tässä nyt on kuitenkin eräänlainen ohjenuora yhtiöanalyysille, jota omasta mielestäni on helppo seurata, ja joka selkeyttää niitä asioita, joita yhtiöanalyysissä on tärkeää käydä läpi.

Vanhapoika

Kommentit

Lukijoiden suosikkeja