Miten Vanhapoika on sijoitusmarkkinoilla pärjännyt?

Tervehdys! Nyt ollaan taas mielenkiintoisen ja jännän asian äärellä: ajattelin nimittäin kertoa oman salkkuni tuotosta.

Yleisesti salkun tuotosta sen verran, että sitä on syytä seurata tietyin väliajoin. Seurannan kohteena tulee nimenomaan olla oman salkun tuottoindeksi verrattuna osakeindeksin tuottoon. Absoluuttisella tuotolla ei sinänsä ole merkitystä, ainakaan itselleni. Vertaamalla salkkunsa tuottoa indeksiin, sijoittaja saa kuvan oman sijoitustoimintansa kannattavuudesta. Jos salkku on tuottanut enemmän kuin indeksi, sijoittaja kuuluu siihen enemmistöön, joka voittaa indeksit, ja jonka sijoitustoiminta on lähtökohtaisesti kannattavaa. Jos salkku tuottaa vähemmän kuin indeksi, ei sijoitustoiminta ole niin kannattavaa kuin se voisi olla. Indeksituoton alittaja voisi nimittäin saada parempaa tuottoa sijoittamalla suoraan indeksiin ilman mitään sen suurempia analyysejä. Vertailun pohjalta tulee miettiä, onko oma sijoitustoiminta todella sellaista, jota kannattaa taloudellisesti harrastaa. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä myös se, että seurantaakin tulee tehdä riittävän pitkiltä ajanjaksoilta. Muutamien viikkojen kehityksestä ei kannata tehdä pitkälle vietyjä johtopäätöksiä.

Seuraavassa on esitetty salkkuni tuottoindeksi sekä Omx Helsinki tuotto -indeksi, jota käytän vertailuindeksinä. Vertailussa täytyy käyttää aina tuottoindeksiä, sillä se huomioi myös osingot.

Kuva on otettu Kauppalehden Oma Salkku palvelusta. Oranssi käyrä on indeksi ja sininen on oman salkkuni tuotto. Aikaperiodi alkaa heinäkuulta 2017, sillä silloin olen ottanut kyseisen palvelun käyttöön.

Mitä kuviosta voi päätellä? Ensinnäkin oma salkkuni on tuottanut n. 50 % kyseisellä ajanjaksolla, kun taas indeksi on tuottanut n. 20 %. Olen siis tuolla ajanjaksolla pärjännyt paremmin kuin keskimääräisesti, mistä olenkin hyvin iloinen. On huomattava kuitenkin, että vuoden 2017 aikana indeksi on tuottanut omaa salkkuani paremmin: salkkuni on tuottanut vuoden alusta vain kolmisen prosenttia, kun indeksi on tuottanut 9%. Syynä näkisin tähän H&M:n kurssilaskun, joka on syönyt salkkuni kokonaistuottoa alkuvuonna. Indeksi on kuronut saavuttamaani kaulaa kiinni jonkin verran, mutta oma tuottoni on silti n. 2,5 x indeksi hieman yli kahden vuoden ajanjaksolla.

Toinen asia, minkä huomaan, on se, että salkkuni tuotto on heilunut aika paljon etenkin kuvion alkupätkän aikana. Salkkuni riski perinteisellä volatiliteetillä eli tuottojen keskihajonnalla mitattuna on ollut siis indeksiä suurempi, mikä ei sinänsä ole yllätys. Syksyllä 2015 minulla oli vielä verrattain vähän sijoituksia, minkä takia heilahtelu oli suurempaa ja muutamista osakkeista riippuvaa. Hajautuksen parantuessa volatiliteetti on kuitenkin laskenut selvästi. En kuitenkaan itse perusta kovin paljoa perinteisistä riskimittareista eikä tämä salkun tuottojen heilunta ole minulle ongelma. Riskihän tulee siitä, kun et tiedä, mitä olet tekemässä eli toivotaan ettei tässä olla ihan pihalla koko hommasta.

Historiallinen tuotto ei kerro kuitenkaan mitään tulevaisuudesta. Vaikka viimevuosina on mennyt hyvin, niin se ei takaa sitä, että niin olisi tulevaisuudessa. Korkeiden arvostustasojen aikana sijoittajan on entistä hankalampi voittaa indeksituottoa tai ylipäätänsä edes saada positiivista tuottoa. Seuraavassa isommassa pörssilaskussa on kuitenkin se paikka, jossa taas voi mitata oman salkkunsa menestystä vertaamalla sitä indeksiin. Ylituottoahan on myös se, että tekee vähemmän tappiota kuin indeksi tekee. Katsellaan siis, kuinka Vanhapojan salkku kestää sitten, kun pörssi jossain välissä taas laskee, ja nousee.

Kommentoikaa ja kertokaa omia tuottojanne!

Vanhapoika


Kommentit

  1. Enemmistö taitaa ennemmin hävitä kuin voittaa indeksit, sijoittamisen kulujen takia. Karkea arvio voisi olla, että 40% voittaa indeksin ja 60% häviää sille. Ja oikeastaan pitäisi sanoa, että 60% sijoitusvarallisuudesta häviää indekseille, ei välttämättä 60% sijoittajien lukumäärästä. Tämäkin arvio saattaa olla liian optimistinen ja todellinen voittajien osuus voi olla vielä pienempi.

    Kaksi vuottakin on vielä lyhyt aika vertailuille, mutta onhan sinulla hyvin mennyt! Jos salkkusi on keskimäärin täynnä syklisiä osakkeita, kuten tuosta käyrästä voisi varovaisesti arvailla, niin nousumarkkinalla sellaiset yleensä tuottavat indeksejä paremmin ja laskumarkkinalla taas huonommin. Defensiiviset sitten toisin päin. Kaksikymmentä vuotta voisi jo antaa osviittaa, siinä ajassa yleensä koetaan pari romahdusta ja myös pitkiä nousukausia.

    VastaaPoista

Lähetä kommentti

Lukijoiden suosikkeja