Vallihaudan tunnistaminen osa 3

Vallihauta blogisarja jatkuu!


Tässä osassa käsitellään kolmatta vallihautaa rakentavaa tekijää eli verkostovaikutuksia. Jos sinulle ei ole vielä täysin selvää, mikä ihme vallihauta oikein on, suosittelen lukemaan kaksi aiempaa kirjoitustani vallihaudoista ja niiden rakentumisesta. Kyseiset tekstit löytyvät seuraavien linkkien takaa: Vallihauta osa 1 & Vallihauta osa 2.

Verkostovaikutukset rakentavat hyvin vahvan vallihaudan yrityksen ympärille. Ne pohjautuvat loppujen lopuksi hyvin yksinkertaiseen ilmiöön, jossa yrityksen tuotteen tai palvelun arvo kasvaa, kun käyttäjien määrä kasvaa. Itse asiassa tämän vaikeammasta asiasta ei ole kyse! Käydään läpi vielä kuitenkin muutamia esimerkkejä verkostovaikutuksista. 

Millaisiin tuotteisiin tai palveluihin ei voi syntyä verkostovaikutuksia? Tällaisia tuotteita ja palveluita on hyvin monia, mutta mainittakoon esimerkkinä kulutustavarat ja perusteollisuuden tuotteet. Kuluttajat eivät todennäköisesti osta kulutustavaroita, kuten vaikkapa Olvin juomia, sen perusteella, että muutkin ihmiset ostavat niitä, ja vaikka ostaisivatkin, se ei synnytä heille mitään erityistä lisäarvoa. Verkostovaikutuksia ei tällöin ole. Perusteollisuudessa vallihautaa ei pysty rakentamaan verkostovaikutusten pohjalle. Kukaan ei osta Outokummulta terästä sen takia, että muutkin ostavat. Eikä kukaan asiakas osta varmaankaan Metsä Boardilta kartonkia sen perusteella, että muutkin ostavat. Samankaltaisia esimerkkejä on löydettävissä lukuisia, ja voidaan todeta, että verkostovaikutuksiin perustuva vallihauta löytyy vain harvoilta yhtiöiltä.

Millaisiin tuotteisiin tai palveluihin voi syntyä verkostovaikutuksia? Tällaisia tuotteita ja palveluita ovat esimerkiksi sosiaalisen median palvelut sekä maksu- ja luottokorttipalvelut. Esimerkiksi Facebook on ihmisten silmissä houkuttelevampi, mitä enemmän sillä on käyttäjiä. Facebookin palvelun arvo kasvaa, mitä enemmän sillä on käyttäjiä. Myös esimerkiksi maksukorttipalveluita tarjoavan Visan vallihauta voi rakentua verkostovaikutusten pohjalle. Mitä enemmän Visan maksukortteja käytetään, sitä useampi palveluntarjoaja hyväksyy sen maksuvälineenä, ja sitä arvokkaampi Visan palvelusta tulee. 

Kuten todettua, verkostovaikutukset luovat erityisen vahvan vallihaudan. Verkostoa on hyvin hankalaa, jos ei mahdotonta, yrittää kopioida. Verkoston luominen on hyvin kallista, mikä kasvattaa alalletulon esteitä, ja näin ollen rakentaa vallihautaa alalla toimivien yritysten ympärille. Tämä onkin yksi syy sille, minkä vuoksi verkostovaikutusten kautta vallihaudan luoneet yhtiöt ovat hyvin monesti maailman tunnetuimpia ja menestyneimpia yrityksiä omilla toimialoillaan. Suomesta on hyvin hankalaa löytää verkostovaikutuksiin vallihautansa luoneita yhtiöitä, eikä pohjoismaissakaan ole kovin monia esimerkkejä tällaisista yhtiöistä.


Vanhapoika

Kommentit

Lukijoiden suosikkeja